ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเครื่องออกกำลังกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ


26 ถนนตรัสวงค์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ ตั้งอยู่ที่

26 ถนนตรัสวงค์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ

ได้แก่ 0503559000187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชลักษณ์ ธุรกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*