ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายน้ำเห็ดหลินจือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์


130/36-37 หมู่ที่ 5 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์ ตั้งอยู่ที่

130/36-37 หมู่ที่ 5 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์

ได้แก่ 0503559000195
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม โอเรียนทอล เฮิบส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*