ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย รับเหมาติดตั้ง แผ่นฝ้า เพดาน ยิปซั่ม อลูมิเนียม และกระจก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด


191 หมู่ที่ 6 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด ตั้งอยู่ที่

191 หมู่ที่ 6 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด

ได้แก่ 0503559000217
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท่ง ไฟเบอร์บอร์ด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*