ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ


180/14 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ ตั้งอยู่ที่

180/14 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ

ได้แก่ 0503559000250
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 777 สตูดิโอ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*