ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก


23/1 หมู่ที่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก ตั้งอยู่ที่

23/1 หมู่ที่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็กเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก

ได้แก่ 0503559000390
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญลักษ์ ค้าเหล็ก:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*