ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555)


7 หมู่ที่ 15 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555) ตั้งอยู่ที่

7 หมู่ที่ 15 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555)

ได้แก่ 0503559000411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ โฟกัส ก่อสร้าง (2555):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*