ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881


218/1 หมู่ที่ 5 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881 ตั้งอยู่ที่

218/1 หมู่ที่ 5 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881

ได้แก่ 0503559000446
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนกรีต 881:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*