ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่


8/23 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่

8/23 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่

ได้แก่ 0503559000462
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมกะสโตร์เชียงใหม่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*