ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่้ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม


57/55 หมู่ที่ 8 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม ตั้งอยู่ที่

57/55 หมู่ที่ 8 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม

ได้แก่ 0503559000535
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรียนทอล คิงดอม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*