บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด"

บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า-ส่งออก และรับบริการติดตั้ง กระเบื้องผลิตภัณฑ์เซรามิค เครื่องปั้นดินเผา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด


55/1 หมู่ที่ 8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/1 หมู่ที่ 8 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด

ได้แก่ 0505558000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวียงพิงค์เซรามิค แอนด์ ไทล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*