บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด"

บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด


41/67 หมู่บ้านธัญญาภรณ์ หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่-สันทราย(สายเก่า) ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/67 หมู่บ้านธัญญาภรณ์ หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่-สันทราย(สายเก่า) ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด

ได้แก่ 0505558000088
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธัญญ์พิชชาค้าหิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*