บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งขายปลีก เฟอร์นิเจอร์ และออกแบบ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด


111/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

แผนที่บริษัท บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0505558000118
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตรีกอน สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*