บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ทั้งภายในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด


209 ถนนกองทราย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

209 ถนนกองทราย ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0505558000231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซอิโคอุ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*