บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด"

บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับจ้างออกแบบโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ชิ้นส่วนยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด


40/2 ซอย17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/2 ซอย17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0505558000363
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นจอย แอนด์ เดอะ พาวเวอร์ ออฟ ติงกิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*