บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว ร่วาทั้งกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


399/95 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

399/95 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0505558000461
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุเมธ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*