บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท แม่ ดีไลท์  คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการจำหน่ายทัวร์ บริการนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


216/1 หมู่ที่ 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

216/1 หมู่ที่ 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0505558000509
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท แม่ ดีไลท์ คัลเจอรอล เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  1. ส่งเมล์ขอติดต่อทำคอนเทรคเรทมา ไม่มีเบอร์โทร ไม่มีชื่อผู้ติดต่อ ไม่ให้รายละเอียดอื่นๆเลย แล้วจะติดต่อยังไงค่ะ

Leave a Comment


*