บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด


89/42 หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/42 หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0505558000550
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คำหลวง อิเล็กทริคซิตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*