บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด"

บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด


330/1 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

330/1 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

แผนที่บริษัท บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด

ได้แก่ 0505558000584
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักษ์หัวใจการแพทย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*