บริษัท คาล์ม คูล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คาล์ม คูล จำกัด"

บริษัท คาล์ม คูล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คาล์ม คูล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คาล์ม คูล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างสอนประกอบอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คาล์ม คูล จำกัด


97/1 หมู่ที่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คาล์ม คูล จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/1 หมู่ที่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

แผนที่บริษัท บริษัท คาล์ม คูล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คาล์ม คูล จำกัด

ได้แก่ 0505558000657
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คาล์ม คูล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คาล์ม คูล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*