บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด"

บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขุดดิน รับเหมาถมดิน ปรับพื้นที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด


29/1 หมู่ที่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/1 หมู่ที่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

แผนที่บริษัท บริษัท คุ้มนางพญา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด

ได้แก่ 0505558000711
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คุ้มนางพญา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*