บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด"

บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด


257/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

257/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด

ได้แก่ 0505558000738
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*