บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด"

บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องทำความร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด


208/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด ตั้งอยู่ที่

208/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด

ได้แก่ 0505558000789
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุรวัจน์การช่าง 2545 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*