บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร์ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องเจาะสำรวจ อุปกรณ์การเจาะสำรวจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด


25/1 หมู่ที่ 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/1 หมู่ที่ 6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0505558000886
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี.ดี.เอส.เอช (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*