บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด"

บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด


247/14 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

247/14 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

แผนที่บริษัท บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0505558000932
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิลิแกนซ์ ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*