บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด"

บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมทางการเกษตรทุกชนิด เช่น โรงงานผลิตเมล็ดกาแฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด


101/2 หมู่ที่ 7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ที่

101/2 หมู่ที่ 7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

แผนที่บริษัท บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด

ได้แก่ 0505558001157
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดอยทองพัฒนา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*