บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด"

บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด


288/54 อาคารวี 1 ห้อง 4 โครงการสตาร์อเวย์นิว 3 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

288/54 อาคารวี 1 ห้อง 4 โครงการสตาร์อเวย์นิว 3 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

แผนที่บริษัท บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด

ได้แก่ 0505558001530
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ห้องภาพไทยศิลป์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*