บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด"

บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการให้เช่ารถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ ยานยนต์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด


109/53 หมู่ที่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

109/53 หมู่ที่ 2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

แผนที่บริษัท บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด

ได้แก่ 0505558001661
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โลตัส ไพรเวท ทราเวล เซอร์วิส เชียงใหม่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*