บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด"

บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดการประชุม การจัดการส่งเสริมและการบริหารต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด


171/59 หมู่ที่ 7 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

171/59 หมู่ที่ 7 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

แผนที่บริษัท บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด

ได้แก่ 0505558001696
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไมซ์ สโตร อีเว้นท์ เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*