บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด"

บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการาขายไม้ ไม่แปรรูป เฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด


327 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด ตั้งอยู่ที่

327 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

แผนที่บริษัท บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด

ได้แก่ 0505558001777
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คุ้มขุนฤทธิ์สักทอง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*