บริษัท ทูมอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทูมอร์ จำกัด"

บริษัท ทูมอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทูมอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทูมอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า สมาร์ต ฟิล์ม เทคโนโลยี ฟิล์มสำหรับติดตั้ง กระจก อาคาร ร้านค้า บ้าน รถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทูมอร์ จำกัด


201/23 หมู่บ้านกาญจน์กนก วิลล์ 6 หมู่ที่ 4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทูมอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

201/23 หมู่บ้านกาญจน์กนก วิลล์ 6 หมู่ที่ 4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท บริษัท ทูมอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทูมอร์ จำกัด

ได้แก่ 0505558001793
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทูมอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทูมอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*