บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด"

บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 450,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการที่ปรึกษาการลงทุน บริการที่ปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด


88/17 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/17 หมู่ที่ 3 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

แผนที่บริษัท บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด

ได้แก่ 0505558001971
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวียงโกศัยพัฒนา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*