บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด"

บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ติดตั้ง และขายอุปกรณ์และระบบเครื่องจักรกล ไฟฟ้า และพลังงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด


31/40 ซอย4 ถนนชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

31/40 ซอย4 ถนนชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0505558002137
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอนเนอร์จี อินติเกรเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*