บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้าง ถนน มอเตอร์เวย์ ทางเดินรถและทางเดินเท้าอื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด


134/1 หมู่ที่ 7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

134/1 หมู่ที่ 7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

แผนที่บริษัท บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0505558002285
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดลกานท์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*