บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด"

บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/7/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/7/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านสโมรสรกีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด


161/49 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

161/49 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด

ได้แก่ 0505558007082
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*