บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำรีสอร์ท บ้านต้นไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด


55 หมู่ที่ 2 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

55 หมู่ที่ 2 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

แผนที่บริษัท บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0505559000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดรีมคอท ทรีเฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*