บริษัท แดนอิสระ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แดนอิสระ จำกัด"

บริษัท แดนอิสระ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แดนอิสระ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แดนอิสระ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจองห้องพัก ห้องสัมมนา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แดนอิสระ จำกัด


213 ล็อคที่ 1144 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แดนอิสระ จำกัด ตั้งอยู่ที่

213 ล็อคที่ 1144 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

แผนที่บริษัท บริษัท แดนอิสระ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แดนอิสระ จำกัด

ได้แก่ 0505559000103
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แดนอิสระ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แดนอิสระ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*