บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด"

บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายนำเข้า เครื่องมือ เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด


145/3 หมู่ที่ 6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

145/3 หมู่ที่ 6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

แผนที่บริษัท บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด

ได้แก่ 0505559000138
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค โปร ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*