บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ซาโทริ  อิลลูมินาติ  กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านสุขภาพและที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทุกด้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัด


32/1 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/1 หมู่ที่ 5 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0505559000189
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซาโทริ อิลลูมินาติ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*