บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด"

บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด


111/1 หมู่ที่ 4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/1 หมู่ที่ 4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

แผนที่บริษัท บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด

ได้แก่ 0505559000413
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชียงใหม่ อรุณเจริญวิศวกรรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*