บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด"

บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้เช่า การขาย การซื้อ และการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด


88/39 หมู่ที่ 8 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/39 หมู่ที่ 8 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0505559000481
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.เอ็น. เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*