บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด"

บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด


189/3 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/3 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่ – แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

แผนที่บริษัท บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด

ได้แก่ 0505559000502
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินโนเวชั่นทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*