บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด"

บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกโทรศัพท์มือถือ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด


161/36 หมู่ที่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

161/36 หมู่ที่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

แผนที่บริษัท บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด

ได้แก่ 0505559000561
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู๊สเทค โกลบอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*