บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด"

บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด


234/23 หมู่บ้านกรีนวิวโฮม หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

234/23 หมู่บ้านกรีนวิวโฮม หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่ – พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

แผนที่บริษัท บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด

ได้แก่ 0505559000634
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รถเลิฟเวอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*