บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดกระจกมุ้งลวด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด


27 หมู่ที่ 7 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

27 หมู่ที่ 7 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

แผนที่บริษัท บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0505559000642
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิสเซอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*