บริษัท นารียา ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นารียา ไทย จำกัด"

บริษัท นารียา ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นารียา ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นารียา ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายแชมพู

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นารียา ไทย จำกัด


255/1 หมู่บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นารียา ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

255/1 หมู่บ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท บริษัท นารียา ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นารียา ไทย จำกัด

ได้แก่ 0505559000651
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นารียา ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นารียา ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*