บริษัท เอส.48 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.48 จำกัด"

บริษัท เอส.48 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.48 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.48 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.48 จำกัด


6/10 หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.48 จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/10 หมู่ที่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.48 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.48 จำกัด

ได้แก่ 0505559000685
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.48 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.48 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*