บริษัท เนตรลานนา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนตรลานนา จำกัด"

บริษัท เนตรลานนา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนตรลานนา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนตรลานนา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนตรลานนา จำกัด


169/31 หมู่บ้านลานนามนตรา หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนตรลานนา จำกัด ตั้งอยู่ที่

169/31 หมู่บ้านลานนามนตรา หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

แผนที่บริษัท บริษัท เนตรลานนา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนตรลานนา จำกัด

ได้แก่ 0505559000707
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนตรลานนา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนตรลานนา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*