บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด"

บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการวิจัยและพัฒนาข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม งานพาณิชย์กรรม เป็นต้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด


188/12 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/12 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

แผนที่บริษัท บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0505559000723
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซ็นออพติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*