บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด"

บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเมล็ดกาแฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด


267/22 หมู่ที่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

267/22 หมู่ที่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

แผนที่บริษัท บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด

ได้แก่ 0505559000740
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม่โจ้คอฟฟี่ บีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*