บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด"

บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการเช่ารถยนต์รถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด


399/98 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด ตั้งอยู่ที่

399/98 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

แผนที่บริษัท บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด

ได้แก่ 0505559000774
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิคส์ กรุ๊ป แม่ริม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*